تبلیغات
.::آسمان شب طبیعتی ناشناخته ::.

.::آسمان شب طبیعتی ناشناخته ::.
آسمان شب پررازترین مکان عالم هستی
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
کدام پست را بیشتر می پسندید


صفحات جانبی


شماره 200 ماهنامه نجوم مهر ماه 1389 منتشر شد.

فهرست :

یكی بود، یكی نبود/ شهاب صقری  12
اخبار جهان/ ترجمه: حامد پورخرسندی و الهام شعبانی  24
پایان یك تنهایی/ محمد باقری  29
اخبار ایران / گردآوری: زهرا رحیمدل  30
حیات در تیتان/ ترجمه: شادی حامدی آزاد  32
رقص سیارات به دور ستارهای در حال مرگ/ ترجمه: الهام شعبانی  34
گفتوگو با دكتر محمد باقری/ فاطمه عظیملو  36
من و ماشینتحریر محبوبم/ سِر پاتریك مور- ترجمه: شادی حامدی آزاد  40
آیا نجوم میفروشد؟/ ترجمه: شادی حامدی آزاد  42
نقدی بر « آیا نجوم میفروشد؟»/ محمدجواد ترابی  46
گفتوگو با دكتر توفیق حیدرزاده/ بابك امینتفرشی  47
سرمقالههای نخستین سالها/ شهاب صقری  70
عموزادههای نجوم در گوشهوكنار دنیا/ محمدجواد ترابی  78
بازتاب مهمترین رویدادهای نجومی 19 سال گذشته در نجوم/ فاطمه عظیملو  88
مهمترین پدیدههای رصدی 20 سال آینده/ كاظم كوكرم و محمدحسین الماسی  96
نمایهی خواندنیترین مقالههای 19 سال گذشته/ شادی حامدی آزاد  130
نمایهی گفتوگوهای منتشرشده در نجوم/ شادی حامدی آزاد  188
نمایهی ویژهنامههای نجوم در 19 سال گذشته/ شادی حامدی آزاد  196
نمایهی سال نوزدهم/ شادی حامدی آزاد  200
نمایهی ژرفاهای نجوم/ شادی حامدی آزاد  206
كاریكاتوریست ناشناس/ شهاب صقری  210
دو عكس، یك خاطره  212
آسمان در این ماه (مهر 1389)/ كاظم كوكرم و محمدحسین الماسی  216
بازارچهی نجومی و اشتراك  228
چكیدهی برخی از مقالات به انگلیسی/  نادر حیدری  232
سرمقالههای نخستین سالها
با ورق زدنِ مجلههای این 19 سالی كه نجوم منتشر شده است (بهویژه در سالهای نخست آن) به سرمقالههای خاطرهانگیزی برمیخوریم كه دوبارهخوانیشان برای دوستداران نجوم خالی از لطف نیست. خوانندگان جدید نجوم هم میتوانند با خواندن این سرمقالهها با حالوهوای سالهای اولیهی نجوم آشنا بشوند. البته فقط بخشهای كوتاهی از چند سرمقاله انتخاب شدهاند...


یكی بود، یكی نبود
 - چشم نخوریم ایشالا!
-  به ستارهها رسیدیم!
-  یادداشت فرازمینیها در مجلهی نجوم!
-  نجوم، چاقتر از همیشه!
 - تقدیم به استاد


اخبار جهان:
ترجمهی الهام شعبانی
- چقدر جرم، سیاهچاله میسازد؟،
- کشف آب در اطراف ستارهی کربنی
- انقباض باورنکردنی ماه

اخبار جهان:
ترجمه: حامد پورخرسندی
 - برخوردی دیگر با مشتری
 - فرفرهی كیهانی


اخبار ایران:
گردآوری: زهرا رحیمدل
-  هفتهی جهانی فضا در ایران
-  همایش بیپرده با آسمان شب
-  گشتهای رصدی و طبیعتگردی ماهنامهی نجوم
-  دومین جشنوارهی ساعت آفتابی در انجمن نجوم سپهر
-  باشگاه نجوم رصدخانهی زعفرانیه
خبرك :
 - نمایشگاه دستاوردهای علوم و فناوری فضایی در پژوهشگاه هوافضا
 - باشگاه نجوم رشت
 - چهارمین همایش نجوم كودكان و نوجوانان استان گیلان
-  باشگاه نجوم رصدخانهی زعفرانیه


نمایهی ژرفا ، شادی حامدی آزاد
نمایهی ویژهنامههای نجوم در 19 سال گذشته، شادی حامدی آزاد
نمایهی گفتوگوهای منتشرشده در نجوم، شادی حامدی
نمایهی دورهی نوزدهم
نمایهی خواندنیترین مقالههای 19 سال گذشته در نجوم، شادی حامدی آزاد


گفتوگو :
گفتوگوی بابك امینتفرشی باتوفیق حیدرزاده،سردبیرِ مؤسسِ ماهنامهی نجوم
كشیدهای كه برای نجوم خوردم!
 - نجوم را از کجا شروع کردید؟
از بچگی. خاطرهای یادم هست که کلاس 11 یا 12 بودم معلم انگلیسیمان یکروز از همه پرسید که چهکاره میخواهید بشوید؟ و همه شروع کردند که دکتر، مهندس، جراح تا رسید به من. گفتم که میخواهم منجم بشوم و نمیدانم که ایشان به چه دلیلی یک کشیدهی محکم به صورت من زد و گفت تو میخواهی تمام زحمات پدر و مادرت را دور بریزی. نمیدانم چه تصوری از نجوم داشت ولی برای اینکار یک کتکی هم خوردم...پایان یک تنهایی
محمد باقری

در بعدازظهر روز پنجشنبه اول مهر 1389، در راه سفر به خوانسار و ضمن تلاشی دوباره برای یافتن ساعت آفتابی فراموششدهی سدّ گلپایگان، بالاخره این ساعت آفتابی پیدا شد. با همدلی و پشتیبانی آقای مهندس دادخواه، رییس ادارهی امور آب گلپایگان، و با راهنمایی آقای قراتگینی، پس از حدود 10 سال انتظار، توانستیم این ساعت آفتابی را، که فلزی با پایهی سیمانی و از نوع استوایی است، ببینیم. در این سفر آقایان احدی، جعفری، صدریافشار و عبادیان نیز شرکت داشتند...تاریخ و تاریخنگاری نجوم در ایران
مجلهی نجوم و تکوین حلقههایی نو
حمیدرضا گیاهی یزدی

اکنون که فعالیتهای گذشتهی مجلهی نجوم و خاطرات حضورم در مجله در خلال سالهای 75 تا 77 را مرور میکنم، حسی را مشابه فعالیتهای پژوهشیام در تاریخ علم تجربه میکنم. نه به این علت که مرور خاطرات گذشته در ذهن شبیه تورق نسخههای خطی قدیمی است. از منظری نو بررسی تاریخ انتشار و تحول مجلهی نجوم را میتوان شاخهای از تاریخ نجوم در ایران معاصر دانست. هرچند بازکاوی بخشی از آن از نوشتههای مکتوب در 199 شمارهی گذشته ممکن است، اما بخش مهمی را باید در چارچوب تاریخنگاری شفاهی یعنی روایت آنچه افراد دیده و شنیدهاند جستوجو و ثبت کرد که این امر در این شمارهی مجله محقق شده است. اینکه یکیک ما جزیی از این تاریخ و شاید در دورهای سازندهی آن بودهایم، دلیل بر سادهبودن نگارش دربارهی آن نیست و به تعبیری «سهل ممتنع» است. چهبسا شخصی...كاریكاتوریست ناشناس
شهاب صقری

در نخستین ماههای انتشار نجوم، نامههایی از فرستندهای ناشناس به دستمان میرسید كه در آنها كاریكاتورهایی نجومی قرار داشت؛ بدون هیچ توضیح یا نامی. آنزمان یكی از مسئولیتهای من در مجله، بررسی كردن نامهها بود و هر وقت چنین نامههایی دریافت میكردم آن را به سردبیر (آقای حیدرزاده) و مدیر اجراییِ مجله (خانم شكیب) نشان میدادم تا اگر مناسب میدانند برای چاپ شدن در مجله در نظر بگیریم. اینها نخستین كاریكاتورهای مجله بودند و اگرچه چندان استادانه طراحی نمیشدند، میتوانستند صفحههای خشك و خالیِ آن زمان را كمی تلطیف كنند...


نجوم، آغاز سفری تا بینهایت
اشین دانیلی ذكریان

خاطرم میآید نزدیک امتحانات پایان سال دوم یا سوم راهنمایی در سال 1370 بودیم که یکی از همکلاسیهایم، آرگام حدادیان که خودش اصلاً در درسها شاگرد خوبی نبود اما علاقهی شدیدی به الکترونیک داشت، مرا دوستانه به منزلش دعوت کرد تا شاهکارهای الکترونیکی دستسازش را نشانم بدهد. اوایل همان مهر به منزلش رفتم. وارد اتاقش که شدم، در کنار انبوهی از مدارها و سیمهای گرهخورده و دَرهموبَرهم، نگاهم به مجلهای جلب شد با نام عجیب و غریب «نجوم». مجله را به من داد و گفت تازه چاپ شده. من با سرعت نخستین شمارهی ماهنامهی نجوم را ورق زدم و چیزی از مطالبش سر در نیاوردم! اما احساس خاصی به من دست داد که بسیار جالب بود که حتی هنوز وقتی گاهی شمارهی یك را ورق میزنم و بوی صفحاتش را نفس میکشم یاد آن لحظهی نخستین آشنایی با مجله میافتم...یک شوخی بزرگ
مجید آلابراهیم

زندگیام را شوخیهایی ساختهاند که مرورشان امروزم را شاد میکنند و شیرینی یادآوری شوخیهای (نهچندان دلچسب) امروز در آیندهای نهچندان دور را نوید میدهند. گاهی مرکز این شوخیها بودهام و گاهی مرکز جای دیگر بود و من خواسته یا ناخواسته در شعاع آن قرار گرفتهام. شعاعی که گاه حتی نسلی را احاطه کرده است بدون اینکه بدانند چه بود و چه شد...كلاس بیخوابی!
بابک امینتفرشی

سال 1370 وقتی دوسه ماهی از آغاز انتشار مجله گذشته بود با آن آشنا شدم. آن زمان دانشآموز سال سوم راهنمایی مدرسه رازی بودم. چند ماه قبل وقتی کتاب اخترشناسی پایه، به ترجمهی توفیق حیدرزاده، را در روز تولدم هدیه گرفتم علاقهی دوران کودکی به آسمان در من دوباره زنده شد و بعد دیدن نخستین شمارههای مجله در کتابفروشیای نزدیک مدرسه حسابی غافلگیرم کرد. فکر نمیکردم نجوم در ایران آنقدر طرفدار پیدا کرده که مجلهای برای خود داشته باشد. شاید آنزمان حتی تصور هم نمیکردم که زمانی سردبیر همین مجله شوم. مقالهی دکتر خواجهپور با عنوان «همپای منجمان آماتور در تاریخ نجوم» در اولین شماره هوش از سرم برد. سرشار از انرژی و انگیزه بودم. اما در این علاقه تنها بودم با صدها پرسش بیپاسخ. نه در مدرسه همپایی در نجوم داشتم و نه در بین دوستان محله. تا اینکه یک تلسکوپ هفت سانتیمتری نیوتنی را در اتاق دوست همسایهام «کشف» کردم...


با نجوم عاشق شدم
شادی حامدی آزاد

آشنایی من با نجوم به دوران راهنمایی میرسد. در مدرسهی مهدوی درس میخواندم كه آن زمان از بهترین مدرسههای تهران بود (فكر میكنم هنوز هم این جایگاه را داشته باشد). یكی از كارهای جالب این مدرسه برگزاری انواع كلاسهای فوقبرنامه برای دانشآموزان بود كه میتوانستیم به انتخاب خودمان در یك یا چند كلاس شركت كنیم. یكی از انتخابهای من كلاس نجوم بود چون از سالهای قبل با خواندن سری كتابهای زبان سادهی ایزاك آسیموف (محبوبترین نویسندهی همهی زندگیام)، كه دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر كرده بود، با دنیای نجوم و زیباییهای آن آشنا شده بودم و...


نجوم، ستارهشناسی را به خانهی ایرانیان برد
اسدالله قمرینژاد

مهرماه سال 1370، نخستین روزهای شروع سال تحصیلی قدمزنان از دانشگاه خارج شدم. طبق عادت بین مسیر دانشکده تا منزل سری به گیشهی مطبوعاتی زدم اما اینبار با تعجب و شعفی وصفناپذیر نظارهگر مجلهای با عنوان نجوم بودم. هنوز تصویر روی جلد آن را به یاد دارم، عکس زیبایی از سحابی سر اسب صورتفلکی جبار. در یک چشم به هم زدن مجله در دستم ورق میخورد و دقایقی بعد در خانه بهدقت مطالب آن را مطالعه کردم. با آقای حیدرزاده در مقام جانشین سردبیر مجلهی دانشمند آشنایی داشتم و هیئت ویراستاران هم برایم آشنا بودند. همهی فعالان نجوم و دلسوزان گسترش علم نجوم کشور دست به کار بزرگی زده بودند؛ چاپ مجلهی نجوم، هنوز باورم نمیشد. آیا واقعاً ایران هم صاحب مجلهی ستارهشناسی شده است؟!! ...


بیستسالگی نجوم، سرآغاز دورهای جدید
محسن شادمهری

زمان بهسرعت سپری میشود. گویی همین دیروز بود که با شور و شوق فراوان، و صدالبته عشق به نجوم، در مهر 1370 وارد دورهی کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد شدم. فضای علمی و دسترسی به مقالات و کتب علمی (و برای من، نجومی) بسیار محدود بود و برای منِ تازهدانشجو، بسیار محدودتر. روزهایی که نه از اینترنت خبری بود و نه دسترسی به مجلات خارجی بهسادگی فراهم بود. روزهای دانشآموزی را با مجلاتی مثل دانشمند، اطلاعات علمی و برای دورهای کوتاه مرزهای بیکران فضا سپری کردیم. کتابهای نجومی هم بسیار کمتعداد بودند: از میان آنها نجوم به زبان ساده، شناخت مقدماتی ستارگان، و مبانی و مرزهای ستارهشناسی را الان به یاد دارم. تقریباً هیچ انجمن نجوم غیرحرفهای هم وجود نداشت. در چنین فضایی اینکه مجلهای فقط دربارهی نجوم و اخترفیزیک باشد تقریباً فقط یک آرزو بود...


نجوم؛ قبلهی آرزوهای ما
محدثه عظیملو

آشنایی من با مجلهی نجوم برمیگردد به همان شمارهی یک مجله. دانشآموز دبیرستانی بودم و تشنهی نجوم، آنهم زمانی که اینهمه کتاب و منبع علمی و از همه مهمتر اینترنت برای دستیابی به اخبار علمی وجود نداشت. حداکثر برنامهی جمعهشبهای تلویزیون، اگر اشتباه نكنم با نام كنكاش، بود و برنامهی جهان دانش و گفتوگوی رادیو که گاهی هم به اخبار نجومی میپرداخت. مجلهی مرزهای بیکران فضا هم تقریباً همزمان آغاز به انتشار کرده بود، شاید چند ماه زودتر، و تصاویر زیبا و مخصوصاً پوستر همراه با هر شمارهی مجله دل از علاقهمندان نجوم میبرد. متأسفانه انتشار مجلهی مرزهای بیکران فضا ادامه پیدا نکرد و مجلهی نجوم تنها پایگاه و منبع اطلاعاتی برای علاقهمندان باقی ماند. یادم میآید که...


دفتر خاطرات 200 برگی نجوم
نفیسه نعیمیپور

مدتی ارتباطم با مجلهی نجوم به عللی کمتر از قبل شده بود. تا اینکه چند روز پیش ایمیلی از طرف آقای دکتر رضا منصوری دریافت کردم که در آن خواسته بودند به مناسبت چاپ شمارهی دویست ماهنامهی نجوم، اگر مطلبی دارم، بنویسم. یکدفعه صفحهی مانیتور روبهرویم تبدیل به صفحهی دفتر خاطرات 20سالهام از ماهنامهی نجوم شد. ناخودآگاه یاد روزی افتادم که نخستین شمارهی مجله دستم بود و از شدت خوشحالی نمیدانستم باید چهکار کنم. یاد روزهایی افتادم که تنها منابع نجومی، فقط اندکشماری کتاب بود و بس. مثل نجوم به زبان ساده، انفجار بزرگ، ستاره و سحابی، و ...


یکی از خاطرات خود را از ماهنامهی نجوم بنویسید!
فاطمه عظیملو

این خاطره نوشتن از بچگی معضلی بود، بهویژه که هزاران خاطرهی ریز و درشت داشته باشی.
خوشبختانه آشنایی من با ماهنامهی نجوم از همان شمارهی یك شروع شد. پیش از آن مطالب نجومی آقای باقری و آقای حیدرزاده را در ماهنامهی دانشمند میخواندم. همهی همدورهایهای ما میدانند که در آن دوران کمبود کتاب، بدون وجود اینترنت، زمانی که تلویزیون فقط دو کانال داشت آن هم بعدازظهرها (که سهم زیادی به علم تعلق نمیگرفت؛ باز رادیو وضع بهتری داشت!) داشتن ماهنامهای ویژهی نجوم چه گنجی به حساب میآمد! بهویژه که نامهای آشنایی مثل دکتر منصوری و آقای حیدرزاده در آن به چشم میخورد. بیصبرانه انتظار شمارهی دوم را کشیدم، نمیدانم چرا آن زمان...


نجوم ایدهآل من بود
آیرین شیوایی

برخلاف بسیاری از علاقهمندان به ستارهشناسی، من در پی یک پدیدهی نجومی مثل خورشیدگرفتگی یا ظهور دنبالهدار به دنیای نجوم وارد نشدم. هشت، نه سال پیش به خودم گفتم از این دنیا خسته شدهام، بروم سراغ آسمانها یا اعماق دریاها. در آن زمان تنها منبع دَمدستی که برای گرفتن اطلاعات نجومی به زبان فارسی در اختیار داشتم اینترنت بود. در همان جستوجوهای اول در اینترنت با سایت مجلهی نجوم آشنا شدم. یکی از بخشهای سایت، آرشیو ماهنامهی نجوم بود که خلاصهای از مطالب و مقالههای داخل مجله در آنجا منتشر میشد. همیشه به بخش آرشیو سر میزدم و خلاصهی مقالات را میخواندم؛ با خواندن آنها همچون تشنهلبی میشدم که آرزویم خواندن کامل مقالهها و آموختن اینهمه شگفتی بود. با خودم فکر میکردم ممکن است بتوانم این مجله را پیدا کنم؟ ...


یک دل شیفته
محمدجواد ترابی

سالهای ابتدایی دبستان بودم که همیشه وقتی به خانه میآمدم، روزنامهای یا مجلهای جدید در دستانم بود. چهارم دبستان بودم که پول توجیبی من به اندازهی کافی کم شد تا فقط بتوانم پول کرایه تاکسی رفتوبرگشت به مدرسه را بدهم؛ مبادا که نشریهای بخرم. من هم تصمیمی گرفتم و از آن روز اشتیاقم به خرید روزنامه و مجله بیشتر و بیشتر شد؛ تصمیم گرفتم هرروز پیاده به خانه برگردم تا بیمجله و روزنامه نشوم! شاید بهترین لحظات دوران تحصیلم، آن یک ربعی بود که هرروز دَمِ دکهی مطبوعاتی محلهمان برای خواندن تیتر و صفحهی اول نشریهها صَرف میکردم. هر مجلهی علمی که به دستم میرسید انگار...


نسلبهنسل با نجوم
كاظم كوكرم

همین چند روز پیش بود که در جمع دوستانم صحبت از بیستمین سال انتشار ماهنامهی نجوم شد. همگی معترف بودیم که اثرگذاری این ماهنامه بر روند تحولات نجومی کشور و رشد علاقهمندی عمومی به این علم چیزی فراتر از انتشار صرفاً 200 شماره از یک مجله بوده است. نجوم حتی مسیر زندگی شخصی بسیاری از شیفتگان آسمان شب را سمت و سویی دیگر بخشیده است و بیراهه نیست اگر ادعا کنم که تا حدّ بسیاری حتی بر کردار و نگاه خوانندگان و همکارانش به علم و دنیای پیرامون در این سالها اثرگذار بوده است. دستکم شاهد زندهی این ادعا خود من هستم! ...خوانندهی دیروز، نویسندهی امروز
محمدحسین الماسی

انتشار دویستمین شمارهی ماهنامهی نجوم و همزمان با آن، بیستمین سالگرد انتشار ماهنامه... آغاز دهمین سالگرد پخش برنامهی تلویزیونی آسمان شب... اجرای صدمین برنامهی باشگاه نجوم تهران (نخستین باشگاه نجوم ایران)... به زیر چاپ رفتن پُرتیراژترین كتاب نجومی ایران، نجوم به زبان ساده، برای دهمین مرتبه در طی بیست و پنج سال... بیستمین سالگرد فعالیت رصدخانهی زعفرانیهی تهران... و چندین و چند مورد مشابه دیگر ازجمله اتفاقاتیاند كه اگر در این یك سال اخیر خبرها و رویدادهای نجومی زمینی! را دنبال كرده باشید، حتماً در جریان آنها قرار گرفتهاید. اگر نگاهی كلی به همهی این رویدادها بیاندازیم، مهمترین نكتهای كه جلبتوجه میكند نشان از جایگاهی میدهد كه...


چگونه با مجلهی نجوم آشنا شدم؟
اصغر كبیری

از زمانی که در دورهی راهنمایی تحصیلی با عدسیها و آینههای آزمایشگاهی شروع به ساخت تلسکوپ کردم، دنبال پیدا کردن منابعی برای مطالعه، سرگشته به کتابفروشیهای شیراز سر میزدم و کمتر موفق به یافتن آن میشدم و اگر خبری از تلویزیون یا رادیو پخش میشد سریع به نزدیکی آن میرفتم تا ببینم خبر جدید چیست؟ و تازه سَر و تَه خبر بیش از یک دقیقه طول نمیکشید...


دو عكس، یك خاطره
در روزی از روزهای سال 1377 بود كه باید سرانجام با آقای حیدرزاده و همسرش خانم شكیب خداحافظی میكردیم (آقای حیدرزاده برای ادامهی تحصیل به آمریكا رفت و مدرك دكتری خودش را از دانشگاه كالیفرنیا - ریورساید، در رشتهی تاریخ نجوم دریافت كرد). آن روز جشن كوتاهی در دفتر مجله برپا شد و چند عكس یادگاری هم گرفتیم كه...


من و ماشین تحریر محبوبم
سِر پاتریك مور
ترجمه: شادی حامدی آزاد

بسیاری از منجمان آماتور با كتابهای كاربردی سِر پاتریك مور در زمینهی نجوم آماتوری آشنایند و در خارج از مرزهای ایران هم بسیاری با دیدن برنامهی تلویزیونی او، آسمان در شب، به نجوم علاقهمند شدهاند. در این مقاله، او به حرفهی نویسندگی خود طی شش دههی گذشته نگاهی انداخته كه در آن بهكمك ماشینتحریر محبوبش دانش و لذت خود از آسمانها را به میلیونها خوانندهی مشتاق منتقل كرده است...


مرشد و بچهمرشد!
شهاب صقری

اوایل خدمتم در مجلهی نجوم گاهی مسئولیتِ گرفتنِ مقاله از او به من سپرده میشد و من هم در موعد مقرر درِ اتاقش را میزدم، داخل میرفتم و از مقاله میپرسیدم. گاهی میگفت كه هنوز موفق به نوشتن نشده و یك ساعت دیگر وقت میگرفت. یك ساعت بعد كه دوباره به اتاقش میرفتم میدیدم كه چندین كتاب و مجله دور و برش باز كرده اما كاغذی كه جلو دستش است همچنان سفید مانده و هنوز یك سطر هم ننوشته. آنوقت چنین میگفت: «نمیدونم "سرو چمان من" چرا امروز "میل چمن نمیكند"» و آنوقت میفهمیدم كه آنروز دیگر نباید منتظر مقالهای از او باشم...عموزادههای نجوم در گوشه و كنار جهان
محمدجواد ترابی

نجوم به شمارهی200 رسید و انتشار ویژهنامهی 200 همزمان شده است با آغاز سال بیستم آن؛ گرچه نجوم در این دو دهه، نشریهای به زبان فارسی بوده که به ترویج دانش نجوم در پهنهی ایران پرداخته است، ولی بهسبب تحریر مقالههای شاخص، همگام شدن با مهمترین رویدادهای نجومی جهان و همچنین ماندگاری آن، در زمرهی مجلات نجومی شناختهشده و پایدار قرار گرفته است...


بزرگترین پیش بینی نجوم
معرفی مهمترین پدیدههای رصدی (7305  شبانه روز  ) 20 سال آینده
محمدحسین الماسی و كاظم كوكرم

-   خورشیدگرفتگیها
 -  ماهگرفتگیها
-  گذرهای سیارات زیرین
 - بیشترین کشیدگیهای عطارد و زهره
 - جذابترین مقارنههای سیارات
 - اجتماع سیارات
 - مقابلههای سیارات زبرین
 - وضعیت رصدی حلقههای زحل
-  جذابترین اختفاهای ستارهها و سیارات و اجرام ژرف آسمان با ماه
 - سال‏های کبیسه و لحظات تحویل سال


حیات در تیتان؟
كریس مككِی
ترجمه: شادی حامدی آزاد

نتایج جدید مأموریت كاسینی نشان میدهد كه هیدروژن و اَسِتیلن بر سطح تیتان، قمر زحل، تَه میكشند و به اتمام میرسد (مطلب «حیات تیتانیِ متانی!» را در نجوم شمارهی 198، ص 12 بخوانید). البته این نتایج هنوز ابتداییاند و بهویژه كاهش هیدروژن نتیجهی محاسبات رایانهای است و نه اندازهگیری و رصد مستقیم. هرچند این یافتهها برای اخترزیستشناسان جذاب است. هیتر اسمیت و من (كریس مككِی، اخترزیستشناس مركز تحقیقات اِیمز ناسا) در مقالهای، كه 5 سال پیش منتشر كردیم، صحبت از حیات بر پایهی متان – به جای حیات بر پایهی آب – به میان آوردیم؛ یعنی موجودات «متانخور» بر تیتان كه ممكن است هیدروژن، استیلن، و اِتان مصرف كنند. نتیجهی كلیدی آن مقاله (آخرین جملهی چكیدهی مقاله) چنین بود: «نتایج جدید كاوشگر هویگنس شاید دلالت بر وجود چنین حیاتی داشته باشد، اگر تَهكشیدن غیرعادی استیلن و اتان و هیدروژن را بر سطح تیتان نشان دهد»...


بازتاب مهمترین رویدادهای نجومی 19 سال گذشته در نجوم
فاطمه عظیملو

سال 1370
کشف مارپیچی-میلهای بودن کهکشان (نجوم 5)
اخترشناس ژاپنی، ناماسا ناکایی، با بررسی شکل بازوهای راه کهکشان با استفاده از یک تلسکوپ رادیویی 45 متری دریافت که ساختاری میلهای در هستهی کهکشان مارپیچی ما وجود دارد. با یافتن شواهد بیشتر در اینباره، در شمارههای 41 و 110 نجوم با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته شد...


آسمان در این ماه :
-  هارتلی 2  پُرنورترین دنبالهدار سال میشود؟
 کاظم کوکرم و محمدحسین الماسی

دوست ندارم بگویم که در آسمان مهر ناچاریم خیلی زود با زیباترین مناظر راه شیری در محدودهی صورتهای فلکی قوس و عقرب و سِپَر خداحافطی کنیم. ولی با واقعیت که نمیتوان جنگید و زیباییهای ژرفای آسمان هم که فقط محدود به مرکز راه شیری نیست! به همین سبب مایلم این ماه دعوتتان کنم به دیدار با ناحیهای دیگر از نوار راه شیری که در عین زیبایی بسیار مهجور و فراموششده است: صورتفلکی روباهک. با آنکه صورتوارهی زیبای چوبلباسی (خوشهی صوفی) و M27 یا سحابی سیارهنمای دَمبِل را، که ازجمله زیباترین مناظر ژرفای آسماناند، در دل خود دارد هنوز بسیاری از منجمان آماتور حتی موقعیتش را بهدرستی در آسمان تشخیص ندادهاند. طبیعی هم هست! وقتی ستارهی آلفا-روباهک از قدر 4/4 میدرخشد و حتی در...

 - نقشهی آسمان و پدیدههای آسمان مهر 1389
- دیدار با اعضای منظومهی شمسی در مهر 1389، محمدحسین الماسی و فائزه آقایی
 - زمان پدیدههای مربوط به مهر 1389

-  تا به حال چند صورت واره دیدهاید؟
حامد پورخرسندی

بیشتر شیفتگان رصد اجرام ژرف آسمان، نام بیشتر اجرام فهرست مسیه و NGC را از بَر هستند و حتی گاه بدون استفاده از نقشه میتوانند تعدادی از آنها را در آسمان بیابند! اما در ژرفای آسمان صورتوارههایی همچون چوبلباسی، نگین انگشتر، کوسه، چرخ گاری و بادکنک نیز وجود دارند که در برخی منابع نجومی کمتر به آنها اشاره شده است. با این حال رصد آنها نیز لطف خاص خود را دارد...

 - گزارش رصد :
بارش برساوشی امسال در مقایسه با سالهای قبل حرفی برای گفتن نداشت! ، حامد پورخرسندی
-  صورت فلكی ماه : جدی

یادداشت :
 - نوزده سال گذشت
رضا منصوری

بیست سال پیش، روزی توفیق حیدرزاده، که در آن زمان دانشجویی بود که در مرکز نشر ویراستاری میکرد و اکنون مدرس تاریخ علم در دانشگاههای کالیفرنیا است، به من گفت چه خوب است مجلهی نجوم در ایران منتشر شود. صبر نکردم. به دنبال مجوز رفتم، چون میدانستم او کنندهی کار است. برنامهریزی را شروع کردیم و حدوداً 6 ماه بعد مجوز از وزارت ارشاد دریافت شد و چند ماه بعد به کمک عدهی دیگری مجله به راه افتاد. بسیاری از خوانندگان ما بقیهی ماجرا را دیدهاند. هفت سال سردبیری توفیق حیدرزاده و سپس شهاب صقری ، بابك امینتفرشی، دكتر منصور وصالی با همكاری مجید آلابراهیم و محسن ایرجی؛ چه سالهای پر تلاش و پرتشنج. شك ندارم خوانندگان ما کمابیش بر مشکلات آن دورهها حس پیدا کردهاند. اینجا موقعیتی است که بگویم...


-  روزی كه به ماهنامهی نجوم آمدم!
زهرا رحیمدل

دوازده آبان 1387، به دعوت دكتر منصوری به دفتر مجلهی نجوم آمدم. سالها افتخار همكاری با ایشان را داشتهام. میدانستم كه همیشه دغدغهی ترویج علم در ایران را دارند. مراسمی بود برای آشنایی من با كاركنان و همكاران مجله؛ مراسم خوشایندی نبود. همه ناراحت بودند. هشتماه بود كه مجله چاپ نشده بود. هشتماه بود كه كاركنان مجله حقوق نگرفته بودند. مجله به همه بدهكار بود. تلفنهای مجله در اختیار كسانی بود كه كتاب، مجله، یا پول از مجله میخواستند. مجله در آستانهی تعطیل شدن بود. روزهای سختی بود. هیچكس وظیفهی سردبیری را به عهده نمیگرفت. چند نفر برای آسیبشناسی مشكلات مجله آمده و رفته بودند...


-  به امید بیستسال دیگر انتشار
فیروز نادری

دکتر رضا منصوری، که از دوستان خوب و درضمن فامیل من هستند، از من خواستند که چند کلمهای به مناسبت 20سالگی مجلهی نجوم بنویسم. همانطور که میبینید دستخط فارسی من در حدّ یک دانشآموز کلاس اولی است ولی امیدوارم بتوانید مقداری از آن را بخوانید...


- تولدتان مبارك!
بهرام مبشر

بیستمین سال تأسیس مجلهی نجوم را به اعضای هیئت تحریریه، کارکنان و خوانندگان گرامی این مجلهی علمی تبریک میگویم. مجلهی نجوم زمانی شروع به کار کرد که علم نجوم مدرن در ایران هنوز شناختهشده نبود. از این جهت سهم بزرگی در ترویج این علم در کشور ما داشته است. امروز دوران طلایی نجوم را میگذرانیم. به بسیاری از پرسشهای اساسی، که فکر بشر را برای قرنها به خود اختصاص داده، میتوانیم جواب دهیم. با استفاده از قویترین تلسکوپهای روی زمین و در فضا میتوانیم اعماق جهان را ...


- تبریكی برای انتشار دویستمین شمارهی نجوم
اِنیكو كیمبِرلی

با هر شمارهی این مجله، خوانندگان شما در عشق به نجوم غرق میشوند؛ دانشی که در طول تاریخ و بهویژه در قرن 9 میلادی مورد علاقه و محبوبیت چشمگیری در کشور و فرهنگ شما بوده است. بهطوری که میتوان ادعا کرد بیش و پیش از هر فرهنگی در تاریخ به این موضوع علاقه نشان داده است. نجوم از نظر فنی به معنی بررسی اجرام سماوی و پدیدههایی است که منشأ آنها در خارج از جوّ سیارهی زمین قرار دارد. اما در عین حال این دانش یک تجربهی بشری...-  در ستایش ستایشگران علم
رضا بهاری

در آشفتهبازاری که رسانههای عوامزده – در لابهلای جدول و سرگرمیشان – هنوز هم علم را با شمردن عناوین مجعولی مثل «مرد علمی سال» و افتخارات کاذب و منسوخی مثل «نابغهی علمی قرن» اندازه میگیرند؛ در زمانهای که قبح خلافکاریهای علمی – لابد به قیمت دلخوشی سادهلوحانهی «تولید انبوه دانشمند» – دارد بهکلّی از میان میرود؛ و سرانجام در اوضاعی که علم مرغ مذبوحی شده است که چه در مراسم شادمانگیِ احیای تفوّق علمی در شرق و چه در مراسم عزای فریبخوردگانِ غربزده میتوان با چاقو به سراغش رفت ...


 - منجم آماتور کیست؟
محمدتقی میرترابی

برای آنهایی که برای رصد آسمان بیرون از شهر میروند، هرماه در باشگاه نجوم شرکت میکنند، و دوشنبهشبها برنامهی آسمان شب را میبینند معنی منجم آماتور مشخص است: کسی که آسمان را میشناسد، نام بعضی از ستارهها و بسیاری از صورتهای فلکی را میداند و آنها را در آسمان پیدا میکند و معنی دقیق قدر، بُعد، مِیل، ارتفاع، طلوع و غروب را میفهمد. به مجموعهی همهی این دانستهها، که بهمدد ریاضیات به شکل منسجم و مکتوب درآمدهاند، نجوم میگوییم. با دانستن همینها و بسیاری دیگر از همینچیزهاست که منجمان برجسته رازهای کیهان را گشودهاند و از حال و گذشته و آیندهی آنچه در این جهان دیدنی و نادیدنی است سخن میگویند. مهم نیست که دانش آماتورهای ما در مقابل منجمان مشهور و برجسته کوچک است، مهم این است که...


 - بهترین آرزوها تقدیم شما!
بروس مككندلس دوم

به مناسبت آغاز بیستمین سالگرد انتشار ماهنامهی نجوم مایلم سپاس و تحسین خود را نسبت به ناشران، ویراستاران، نویسندگان و عكاسان این مجله بهسبب پوشش دایمی تمامی رویدادهای طیف وسیع علوم ستارهشناسی و فضا برای عموم مردم ابراز كنم...


 - كاش میتوانستم نجوم را بخوانم!
پِدرو روسو

کتابهای عمومی نجوم و مجلات نجومی ازجمله قدرتمندترین روشهای ایجاد ارتباط میان ستارهشناسان و مردم به شمار میروند. بارها افرادی از دوستان همکار و دیگر افراد را دیدهام که عنوان میکنند مجلات نجومی عامل ایجاد علاقهی آنها به دانش ستارهشناسی و علوم فضایی بوده است و همین مجلات باعث شدهاند تا آنها در سطوح مختلف، از مشتاقان عادی گرفته تا محققان پیشرو، وارد این حوزهها شوند. اخبار و گزارشهای منظم و بهروزی که با دقت بالا در مجلات منتشر میشوند اثری طولانی و...


 - ایدهای كه از مجلهی نجوم گرفتم
مایك سیمونز

 نجوم در یك دههی گذشته نقش بسیار مهمی در زندگی من داشته است؛ بسیار مهمتر از آنچه حتی دوستانم در ایران بتوانند درك كنند. پس از پایان خورشیدگرفتگی كلی سال 1991، همهی توجهها به دیگر كسوفهای دههی 1990 میلادی معطوف شد؛ بهویژه گرفت سال 1999 (1378). اگر هوا خوب میبود، كسوف كلی سال 1999 را رصدگران بیشتری نسبت به هر گرفت دیگری در تاریخ میدیدند زیرا مسیر گرفت از میان شهرهای پُرجمعیتی در اروپا و آسیا میگذشت. اما آبوهوا مشكل اصلی بود و رصدگران محتاط در مسیر كسوف بیشتر به سمت شرق رفتند كه احتمال صاف بودن هوا بیشتر میشد. تركیه مقصد منتخب بیشتر غربیها شد؛ یعنی جایی كه سایهی ماه پیش از ورود به قلب خاورمیانه لحظاتی متوقف میشد، سپس شمال سوریه را لمس میكرد، از میان كردستان عراق میگذشت، بهصورت اُریب از شمالغربی تا جنوب شرقی ایران را طی میكرد، بهسرعت از پاكستان و هند میگذشت، و سرانجام در خلیج بنگال زمین را ترك میكرد...

[ جمعه 16 مهر 1389 ] [ 06:25 ق.ظ ] [ razieh khoshzamir ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هرگاه که خسته میشوی چشمانت را به آسمان بدوز زیبایی در همین نزدیکیست !!! درگوشه ای از آسمان هم گاهی ستاره ای متولد میشود ودرگوشه ای دیگر ستاره ای میمیرد!این است قانون طبیعت!!!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
<

جاوا اسكریپت

!-- begin abcTools_HistoryEvents place -->
CURRENT MOON
آوای دل www.shereno.com

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس

Myspace Layouts & CommentsMyspace Layouts @ JellyMuffin.com
قرآن آنلاین

http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG


حب العباس
http://parstools.net/emails/100903/1283519228.pngEmail Icon by Parstools.com
Locations of visitors to this page majnoonelayli.mihanblog.com Click Here To Navigate free counters

این صفحه را به اشتراک بگذارید <--Start Cod ZibaSazi By www.RoozGozar.com-->

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


<---End Cod ZibaSazi By www.RoozGozar.com---> ابزار وبلاگنویسان